סקר הדחה שבועי: מי לדעתכם מודח יום רבעי?

קבל עדכונים חמים וחדשות מבית האח לפני כולם!, הרשם עכשיו!.

מי מהדיירים יודח ביום רביעי?

קבל עדכונים חמים וחדשות מבית האח לפני כולם!, הרשם עכשיו!.